Exploitatie overeenkomst, contract

Bouwondernemers, woninginstellingen, projectontwikkelaars en verenigingen van particulieren (CPO) kunnen met de gemeente afspraken maken over het gebruiksklaar maken van bouwgrond. De gemeente zorgt dan bijvoorbeeld voor riolering, wegen en verlichting. Deze afspraken staan in een grondexploitatieovereenkomst.

De kosten voor het gebruiksklaar maken, worden betaald door de bouwondernemers, woninginstellingen, projectontwikkelaars of CPO's. Hoe dit geregeld is, staat in de overeenkomst.

Aanvraag

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Ruimte

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 768

Uitgelicht