Aangifte verhuizing naar het buitenland

Verhuizing naar het buitenland geeft u door als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. U geeft uw verhuizing naar het buitenland maximaal 5 dagen voor vertrek door aan de gemeente. In de aangifte geeft u aan wanneer u vertrekt, in welk land u zult verblijven en wat uw oude en nieuwe adres is. 

knop aangifteformulier   Knop afspraak maken Knop zonder afspraak

Zodra de verhuizing is verwerkt, ontvangt u hiervan een kennisgeving. U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft .De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP), zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen. Als u geen aangifte doet van emigratie, kan de gemeente u een boete opleggen.

Voorwaarden

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

  • Uzelf, als u 16 jaar en ouder bent.
  • Door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
  • Samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar (alleen als verhuizing plaatsvindt van en naar hetzelfde adres).
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als verhuizing plaatsvindt van en naar hetzelfde adres).
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Kosten

  • Het doorgeven van een verhuizing is gratis.
  • Een bewijs van uitschrijving kost € 5,80. Deze kunt u aanvragen bij de aangifte van de verhuizing of op een later tijdstip bij een RNI-gemeente. De dichtsbijzijnde RNI-gemeente is gemeente Zwolle.

Meenemen

  • Een geldig legimitatiebewijs. 

Contactgegevens

T (0341) 359 670

Uitgelicht