Wat houdt het project Snippergroen in

De gemeente Putten start met het actief uitgeven van openbaar groen, ook wel snippergroen genoemd. Eigenaren van woningen krijgen hiermee de gelegenheid stroken gemeentegrond te kopen, onder voorbehoud van gemeentelijke goedkeuring. Voor inwoners van de gemeente Putten is dit een uitgesproken kans om hun perceel te vergroten. Tevens zal oneigenlijke ingebruikname van gemeentegrond worden geregeld.

Wat is snippergroen?

Snippergroen zijn kleine stroken openbaar groen zonder belangrijke functie, direct grenzend aan een particulier perceel, met een maximum oppervlakte van 100 m².

Doel van dit project

Aan woningeigenaren wordt de mogelijkheid geboden om een strook snippergroen, direct grenzend aan hun perceel, te kopen. Daarnaast wil de gemeente een oplossing bieden voor bewoners die momenteel gemeentegrond in gebruik hebben en daarover nog geen afspraak hebben gemaakt met de gemeente. De wens van de gemeente is dat ofwel de grond weer in beheer van de gemeente komt, ofwel de in gebruik genomen gemeentegrond wordt verkocht.

Grondprijs gedurende het project

De prijs van de grond is gedurende het project Snippergroen vastgelegd op € 65,00. Voor dit tarief geldt: kosten koper. ‘Kosten koper’ betekent dat de notariskosten en overdrachtsbelasting voor rekening van de koper komen.

Snippergroen kopen?

Hebt u geen gemeentegrond in gebruik, maar grenst uw perceel wel aan een stuk openbaar groen van de gemeente? Mogelijk kunt deze gemeentegrond van ons kopen. Hiervoor kunt u bij ons een aanvraag indienen via onderstaand aanvraagformulier. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij deze in behandeling en toetsen wij of wij de grond aan u kunnen verkopen. U kunt uw aanvraag op twee manieren indienen: digitaal of schriftelijk.

Digitaal, via het online aanvraagformulier of per post, door het aanvraagformulier te downloaden, uit te printen en te sturen naar Gemeente Putten, t.a.v. afdeling Staf, project Snippergroen, Postbus 400, 3880 AK Putten.

Vragen?

Voor verdere vragen over het project Snippergroen kunt u de veelgestelde vragen raadplegen. Daarnaast kunt u op maandag contact opnemen met onze projectmedewerker, mevrouw De Rond via telefoonnummer (0341) 359 759 of via het e-mailadres snippergroen@putten.nl.

Uitgelicht