Voorwaarden verkoop snippergroen

Als u hebt aangegeven een stukje gemeentegrond te willen kopen, gaan wij toetsen of de grond uitgeefbaar is. De gemeente geeft de grond niet uit als:

 

  • het openbaar groen rond uw woning een belangrijk onderdeel is van het wijkgroen, de ecologische- of groenstructuur;
  • er sociaal- of verkeersonveilige situaties, zoals verminderd zicht of onoverzichtelijkheid, ontstaan;
  • er een onlogische, moeilijk te onderhouden en slecht te handhaven kadastrale grens ontstaat (kantelenvorming), bijvoorbeeld ten opzichte van naastgelegen panden;
  • er kabels en/of leidingen in de grond liggen die een verkoop tegengaan. Dit zal per situatie worden bekeken;
  • het openbaar groen niet direct grenst aan uw eigendom;
  • u niet de eigenaar, maar huurder bent van het aangrenzend pand.

Uitgelicht