Locatie Matchpoint

  • Inloopbijeenkomst locatie Matchpoint

    06 juli 2017

    Woensdag 5 juli 2017 was de inloopbijeenkomst over de huisvestingslocatie sociale huur Matchpoint.

  • Inloopavond plannen locatie Matchpoint

    09 april 2018

    Voor de toekomstige ontwikkeling van de locatie Matchpoint heeft de gemeente op 31 oktober 2017 een bijeenkomst gehouden. Op deze avond hebben wij uitleg gegeven over het proces om te komen tot een permanente invulling voor deze locatie en hebben wij een voorkeursvariant gepresenteerd. Tijdens deze avond hebben wij van de bezoekers opmerkingen en ideeën mogen ontvangen. In de afgelopen maanden hebben wij verder gewerkt aan de plannen. Waar mogelijk zijn de ingebrachte opmerkingen en ideeën in het plan meegenomen. Vanwege de terinzagelegging van het bestemmingsplan willen wij de inwoners informeren.

Uitgelicht