Parkeerontheffing voor voertuig

Sommige gebieden of wegen zijn verboden voor auto's en andere voertuigen. Bijvoorbeeld winkelpromenades of autovrije zones. Wilt u laden, lossen of (ver)bouwen in zo'n gebied? Vraag bij de gemeente om een ontheffing van het verbod.

Aanvraag

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Ruimte

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 766

Termijn

De gemeente beslist zo snel mogelijk over uw aanvraag, in ieder geval binnen 8 weken.

Aanpak

Bij uw aanvraag moet u een geldig kentekenbewijs kunnen laten zien. Verder neemt u een verklaring mee over:

  • de reden
  • de datum 
  • het tijdstip
  • de plaats

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Bent uw het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank

Uitgelicht