Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Het college heeft op 27 mei 2014 besloten de ‘Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Putten 2014 (PDF, 450kB)’ vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de ‘Beleidsregels handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2012’.

Op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is het college verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen.

De GGD bewaakt de kwaliteit door inspecties uit te voeren. Dit is in de wet bepaald. Als de GGD een overtreding constateert bij een kinderopvang- of peuterspeelzaallocatie, dan moet het college handhaven. Om de handhaving transparant en consistent te laten verlopen, heeft het college de ‘Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente ‘Putten 2014’ vastgesteld.

De beleidsregels zullen één dag na publicatie in werking treden.