Tarieven begraven in Putten

Particulier graf 30 jaar, 2 personen

Huur - € 1.227,00

Begraafrecht - € 732,50

Onderhoudsrecht per jaar

 • zonder gedenkteken - € 39,25
 • met gedenkteken - € 78,50

Afkoopsom onderhoudsrecht

 • zonder gedenkteken - € 1.100,00
 • met gedenkteken - € 2.200,00

Extra kosten bij uitgifte grafkelder

Huur - € 1.620,00

Particulier kindergraf <12 jaar, 30 jaar, 1 persoon

Huur - € 613,50

Begraafrecht - € 483,50

Onderhoudsrecht per jaar

 • zonder gedenkteken - € 39,25
 • met gedenkteken - € 78,50

Afkoopsom onderhoudsrecht

 • zonder gedenkteken - € 1.100,00
 • met gedenkteken - € 2.200,00           

Algemeen graf 30 jaar 

Huur - € 243,50

Begraafrecht - € 732,50

Afkoopsom onderhoudsrecht - Bij plaatsen gedenkteken, afkoop verplicht € 645,00.

Algemeen kindergraf <12 jaar, 30 jaar

Huur - € 125,00

Begraafrecht - € 483,50

Afkoopsom onderhoudsrecht - Bij plaatsen gedenkteken, afkoop verplicht € 430,00.

Begraven immatuur, <24 weken

Begraafrecht - € 80,50

Asbus/Urn in particulier graf

Huur - € 1.227,00       

Begraafrecht - € 214,50

Onderhoudsrecht per jaar

 • zonder gedenkteken - € 39,25
 • met gedenkteken - € 78,50

Afkoopsom onderhoudsrecht

 • zonder gedenkteken - € 1.100,00
 • met gedenkteken - € 2.200,00

Asbus/Urn in urnennis 10 jaar, 2 asbussen

Huur - € 324,50          

Begraafrecht - € 134,00

Onderhoudsrecht per jaar - € 32,00

Afkoopsom onderhoudsrecht - € 324,50

Asbus/Urn in particulier kindergraf

Huur - € 613,50

Begraafrecht - € 161,00

Onderhoudsrecht met gedenkteken per jaar - € 39,25

Afkoopsom onderhoudsrecht met gedenkteken  - € 1.100,00

Asbus/Urn in algemeen graf

Huur - € 243,50

Begraafrecht - € 214,00

Afkoopsom onderhoudsrecht - Bij plaatsen gedenkteken, afkoop verplicht € 645,00

Asbus/Urn in algemeen kindergraf

Huur - € 125,00

Begraafrecht - € 161,00

Afkoopsom onderhoudsrecht - Bij plaatsen gedenkteken, afkoop verplicht € 430,00

Asbus/Urn Verstrooien as op strooiveld, per bus

Begraafrecht - € 107,50

Overige tarieven

Herinneringstraan, geschikt voor bevestiging in Immatera monument - € 26,75

Plaatsen herdenkingsplaatje op herdenkingsmonument bij strooiveld - € 80,50

Vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op graf - € 66,50

Verlenging uitgifteduur particulier graf, 10 jaar - € 409,00

Verlenging uitgifteduur particulier graf, 20 jaar - € 818,00

Verlenging uitgifteduur particulier kindergraf, 10 jaar - € 204,50

Verlenging uitgifteduur particulier kindergraf, 20 jaar - € 409,00

Verlenging uitgifteduur urnennis, 10 jaar - € 324,50

Registratie / overschrijvingskosten - € 31,50

Ruimen stoffelijk(e) overschot(ten) - € 1.107,00

Verwijderen/herplaatsen grafmonument - € 146,75

Openen en sluiten grafkelder (bijzetting) - € 302,50

Afkoop onderhoud voor 10 jaar, voor een graf waarvan de eerste termijn van 30 jaar (niet zijnde reservering) is verstreken en waarvoor jaarlijks het onderhoud betaald is:

 • Voor een graf zonder gedenkteken - € 366,25
 • Voor een graf met gedenkteken - € 732,50
 • Voor een eigen kindergraf met gedenkteken - € 366,25