Ledensubsidies

Subsidiemogelijkheid voor jeugdleden, leden met een beperking of leden die de AOW leeftijd hebben bereikt. Per lid kan de vereniging een aanvraag doen.