Vacature: Beheerder Groen, Spelen en Begraven

De gemeente Putten zoekt voor de afdeling Ruimte een Beheerder Groen, Spelen en Begraven voor 36 uur per week.

De beheerder Groen, Spelen en Begraven vervult een spilfunctie in het kwaliteit- en planmatig gestuurd (integraal) beheer binnen de afdeling Ruimte. De beheerder zorgt voor afstemming ten aanzien van het adviseren, programmeren, organiseren en (laten) uitvoeren van werkzaamheden (beheer en projecten) inzake groen, spelen en begraven. De beheerder stuurt op planning, middelen en resultaat.

Wat wordt je functie

 • Het planmatige beheer van de openbare ruimte op het gebied van groen, spelen en begraven.
 • De voorbereiding van planvorming en uitvoering van groot onderhoud m.b.t groen, spelen en begraven in integrale afstemming met andere beheerdisciplines.
 • Adviserend op het gebied van beleid, zoals bomenbeleid, kapvergunningen, speelbeleid, enz.
 • De coördinatie en voorbereiding van uitvoeringstaken, waaronder herinrichting van speellocaties en uitbreiding van de begraafplaats.
 • Communicatie en afstemming met interne en externe partijen.
 • Directievoerder over verschillende groenbestekken, zoals groen onderhoudsbestek en groen renovatiebestek.
 • Advies op ontwerpen geven bij gebiedsontwikkeling en inrichting van de openbare ruimte.
 • Financiële verantwoordelijkheid voor beheerbudget en actieve deelname aan de planning en control cyclus.
 • Fungeert als aanspreekpunt bij inhoudelijke problemen in de uitvoering van de werkzaamheden.

Wat heb je nodig voor de functie

 • HBO werk- en denkniveau op het gebied van groen.
 • Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Kennis van en ervaring met het lezen en beschrijven van RAW-bestekken.
 • In het bezit zijn van kennis van het beheer van de openbare ruimte en de samenhang met andere taakvelden binnen en buiten de openbare ruimte.
 • Ervaring met het in de praktijk toepassen van alle theoretische kennis van de vakgebieden.
 • Blijk geven van vakgerichte financiële kennis en van de gemeentelijke begroting.
 • Ervaring met burgerparticipatie.

Eigenschappen en competenties

 • Flexibel handelen; aanpassen en doorbreken.
 • Teamspeler; samenwerken, voorwaarden scheppen, actief binden.
 • Handelen in relatie burger/bestuur.
 • Prestatiemotivatie; toont ambitie t.a.v. de kwaliteit van het werk.
 • Initiatief nemen; signaleren, voorstellen doen.
 • Omgevingsbewustzijn; omgevingsbewust handelen.
 • Probleem oplossen; problemen voorzien.
 • Plannen en organiseren; prioriteren en coördineren.
 • Resultaatgericht handelen; doelgericht sturen.

Wat ga je verdienen

De functie is gewaardeerd in salarisschaal IX. Het salaris bedraagt maximaal € 3.805,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling vindt in eerste instantie plaats in de aanloopschaal, tenzij de kandidaat aantoonbaar op het gewenste niveau functioneert.

Wat moet je doen

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan voor 25 juni 2018 een mail (met CV) naar: personeelszaken@putten.nl.

Wil je meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Daaf de Groote afdelingsmanager Ruimte a.i., telefoonnummer (0341) 359 729.

Uitgelicht