WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen 2018

Volgende week ontvangt u de WOZ-beschikking en de aanslag gemeentelijke belastingen voor 2018. Het bedrag dat u moet betalen aan onroerende-zaakbelasting is afhankelijk van de waarde van uw woning. In de informatiewijzer, die u bij uw aanslag gemeentelijke belastingen aantreft, vindt u meer informatie over de waardering en de belastingen.

Aanslag digitaal via MijnOverheid

Hebt u zich aangemeld bij MijnOverheid? Dan ontvangt u het aanslagbiljet digitaal via de Berichtenbox van MijnOverheid. U hebt per e-mail een bericht ontvangen dat het aanslagbiljet voor u klaar staat. U krijgt het aanslagbiljet dus niet meer via de post, maar via uw digitale brievenbus.

Waardebepaling WOZ

In de Wet WOZ is vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor de waardebepaling van alle onroerende zaken, zoals woningen, winkels, boerderijen en andere bedrijfspanden. Op basis van deze wet heeft de gemeente in het voorbije jaar alle onroerende zaken opnieuw getaxeerd naar de landelijk vastgestelde waardepeildatum 1 januari 2017. Als in de periode tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018 de toestand van het pand is gewijzigd, bijvoorbeeld door een verbouwing, is daar in de taxatie rekening mee gehouden. De nieuwe waarde staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2018 vermeld.

Taxatieverslag

In het taxatieverslag kunt u zien hoe de gemeente aan de WOZ-waarde van uw pand komt. In een taxatieverslag staat informatie over uw pand die belangrijk is voor de waarde, zoals het soort woning of bedrijf en de bijgebouwen. Ook vindt u hierin informatie over relevante verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.

Op www.putten.nl/belastingen kunt u het taxatieverslag met uw DigiD inzien, maar ook het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en de informatiewijzer 2018. Omdat u voor de aangifte inkomstenbelasting 2017 de WOZ-waarde van dat jaar nodig hebt, kunt u bovendien het aanslagbiljet 2017 inzien. Het is ook mogelijk om het taxatieverslag zonder DigiD aan te vragen, via telefoonnummer (0341) 359 755. U krijgt deze dan per post of e-mail toegestuurd.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde?

Neem dan eerst contact met ons op. Dat kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er namelijk geen enkel belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Wij nemen samen met u de WOZ-waarde en de gegevens van uw pand door. Mocht er iets niet kloppen, dan kan dit door ons worden aangepast. Bent u het dan nog niet eens met de waarde dan kunt u binnen de termijn van zes weken na dagtekening van de beschikking alsnog schriftelijk bezwaar indienen.

Uitgelicht