Tarieven belastingen en rechten 2018

De gemeenteraad heeft de belastingtarieven voor 2018 vastgesteld. Hieronder ziet u een overzicht van veel voorkomende belastingen en rechten. Ter vergelijking zijn ook de tarieven per 01-01-2017 vermeld.

  2018 2017
Rioolrecht    
- bij een verbruik van 0 - 250 m³ € 225,60 € 218,40
- bij een verbruik van 250 - 500 m³ € 314,40 € 304,00
     
Afvalstoffenheffing € 37,50 € 37,50
Prijs afvalzakken    
- 50 liter restafvalzak € 1,20 € 1,20
- 10 liter GFT- en/of luierafvalzak € 0,10 € 0,10
- 30 liter GFT-afvalzak € 0,20 € 0,20
- 50 liter tuinafvalzak € 0,70 € 0,70
- 50 liter PMD-afvalzak € 0,10 € 0,10
     
Onderhoudsrecht graven € 78,50 € 77,50
Afkoopsom onderhoud graven € 2.200,00 € 2.170,00
     
Rijbewijs € 39,45 € 38,95
Rijbewijs, formulieren eigen verklaring € 34,80 € 33,80
Paspoort (personen tot 18 jaar, 5 jaar geldig) € 52,00 € 51,40
Paspoort (personen boven 18 jaar, 10 jaar geldig) € 65,30 € 64,75
Nederlandse identiteitskaart (personen tot 18 jaar, 5 jaar geldig) € 29,05 € 28,60
Nederlandse identiteitskaart (personen boven 18 jaar, 10 jaar geldig) € 51,05 € 50,60
     
Huwelijk    
- in het gemeentehuis op vastgestelde tijden € 311,50 € 308,00
- in het gemeentehuis buiten de vastgestelde tijden € 623,00 € 616,00
- toeslag voor een huwelijksvoltrekking op een andere locatie dan het gemeentehuis * € 0,00 € 77,50
* als voor een nieuwe locatie een toetsing moet plaatsvinden, bedraagt de toeslag € 293,50 € 290,00
     
Afschrift gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens € 9,10 € 6,00

 

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De tarieven zijn zodanig aangepast dat de opbrengst van deze belasting voor 2018 met 1,2% stijgt.

  2018 2017
Woningen (eigenaar) 0,0763% 0,0781%
Niet-woningen (eigenaar) 0,1578% 0,1576%
Niet-woningen (gebruiker) 0,1279% 0,1283%

 

De genoemde OZB-tarieven voor 2018 worden naar verwachting in de raadsvergadering van 11 januari 2018 vastgesteld.

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw woning/bedrijf en het tariefpercentage wat daarbij van toepassing is. De WOZ-waarde wordt door de gemeente vastgesteld en vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen 2018.

 

Uitgelicht