Pilot Arbeidsparticipatie begeleidt mensen naar een baan

In september 2016 is de gemeente Putten samen met de Inclusief Groep Gresbo gestart met de ‘Pilot Arbeidsparticipatie’. De resultaten zijn positief.

Foto: Pilot ArbeidsparticipatieIn september 2016 is de gemeente Putten samen met de Inclusief Groep Gresbo gestart met de ‘Pilot Arbeidsparticipatie’. Het doel van de pilot is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar regulier werk. Werkzoekenden die vallen binnen de Participatiewet krijgen een werkproject van één jaar om zo arbeidservaring en vakvaardigheid op te doen. Hiermee krijgen ze meer kansen op een reguliere baan. De werkzaamheden bestaan uit werkzaamheden in de Openbare Ruimte, zoals zwerfvuil opruimen, onderhoudswerkzaamheden in de groenvoorziening en allerlei hand- en spandiensten. In eerste instantie is één ploeg samengesteld, die wordt begeleid door een voorman.

Positieve resultaten

In gesprekken tussen de gemeente Putten en Gresbo zijn in eerste instantie de spelregels opgesteld. Daarna startten de eerste arbeidsparticipanten. Ze begonnen met een paar uurtjes en dat werd langzaam opgebouwd. In samenwerking met de jobcoach worden regelmatig gesprekken met de deelnemers gevoerd. De pilot is tot nu toe erg geslaagd. De motivatie bij de deelnemers is hoog. Met elkaar hebben zij er in de gemeente voor gezorgd dat:

  • veel zwerfvuil is opgeruimd;
  • na afloop van de weekmarkt de achtergebleven rommel werd opgeruimd;
  • onkruid op bestrating is verwijderd;
  • kleine groenprojecten zijn onderhouden.

Ook vanuit de doelstelling zien we positieve resultaten. Vanuit de pilot hebben al 6 personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een contract gekregen bij de Gresbo. Ze hadden bijna alle 6 ook een bijstandsuitkering, die met het aangaan van het contract beëindigd kon worden. Doordat deze personen nu een baan hebben, ontstaat de mogelijk om nieuwe werkzoekenden te plaatsen in de ploeg. Vanwege de positieve resultaten gaan we verder met deze werkwijze om mensen te begeleiden naar een reguliere baan.

Uitgelicht