Inloopbijeenkomst stedenbouwkundige visie Bilderdijkstraat e.o.

De gemeente Putten is bezig een stedenbouwkundige visie op te stellen voor het gebied Bilderdijkstraat en omstreken. Op dinsdag 16 januari 2018 is er een inloopbijeenkomst, waarvoor wij belanghebbenden van harte uitnodigen. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis tussen 19:00 en 21:00 uur.

Aanleiding van de bijeenkomst

De aan de P.C. Hooftstraat 35 gelegen locatie van de openbare basisschool Klein Schovenhorst is vorig jaar grotendeels vrijgekomen. Ook enkele andere gebouwen in deze omgeving zullen de komende tijd beschikbaar komen voor een andere functie. Dit biedt onder andere kansen voor woningbouw en de vernieuwing van basisschool De Akker. Verder is de Aldi-supermarkt (gevestigd op de Bilderdijkstraat 46) op zoek naar mogelijkheden om te vernieuwen op de huidige locatie.

Ruimtelijk kader voor herontwikkeling

Al deze ontwikkelingen leiden ertoe, dat het wenselijk is om voor dit gebied een stedenbouwkundige visie op te stellen. Het doel van een stedenbouwkundige visie is om een ruimtelijk kader te stellen voor de herontwikkeling van het gebied.

Uitwerking van het plan

Het is de bedoeling om tijdens deze avond aan de hand van een aantal ideeën over de toekomstige inrichting van het gebied met u van gedachten te wisselen. We willen graag van u horen wat u belangrijk vindt in de herontwikkeling van het gebied. Wij proberen uw ideeën en opmerkingen zo goed mogelijk mee te nemen in de uitwerking van het plan.

Uitgelicht