Informatieavond verkeersmaatregelen Steenenkamer

Maandag 5 februari 2018 is er een informatieavond over de stand van zaken rondom het project Verkeer Steenenkamer fase 2. De avond wordt gehouden in de Spiegelzaal van het koetshuis op Landgoed De Vanenburg (Vanenburgerallee 13). De avond begint om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). Bewoners van het gebied Steenenkamer en andere belangstellenden zijn van harte welkom deze bewonersavond bij te wonen.

Programma

Tijdens de informatieavond geeft de gemeente een toelichting op de plannen voor de Waterweg-Noord, Kiefveldersteeg en Vanenburgerallee. Deze wegen maken onderdeel uit van de route tussen de A28 (Nulde) en Ermelo. De gemeenteraad van Putten heeft besloten om deze wegen veiliger te maken en het doorgaande (vracht)autoverkeer te ontmoedigen. Bezoekers hebben gelegenheid om te reageren op de plannen. De input gebruikt de gemeente bij de verdere uitwerking van de plannen.

Meer informatie?

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer Van den Hoek via telefoonnummer (0341) 359 761. Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar www.putten.nl/steenenkamer.

Uitgelicht