Huiselijk geweld… stopt niet vanzelf

Nederland kent momenteel ieder jaar meer dan 220.000 slachtoffers van huiselijk geweld. Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving. In deze week tegen huiselijk geweld roepen we mensen op niet stil te blijven, maar te handelen. Want iedereen verdient een veilig thuis.

Poster kindermishandelingWat is huiselijk geweld eigenlijk?

Er is sprake van huiselijk geweld als er geweld wordt gepleegd door iemand uit ‘de huiselijke kring’ van het slachtoffer. Het woord ‘huiselijk’ verwijst niet naar de plaats van het strafbare feit, maar naar de relatie tussen de pleger en het slachtoffer, bijvoorbeeld partners, ex-partners, familieleden en (huis)vrienden. Het kan gaan om lichamelijk, psychisch of seksueel geweld tussen volwassenen, tussen volwassenen en kinderen of tussen kinderen, zoals verwaarlozing van ouderen, jeugdprostitutie of kindermishandeling.

Huiselijk geweld is enorm ingrijpend. Niet alleen in het leven van het slachtoffer, maar ook van degenen die hiervan op de hoogte zijn. Huiselijk geweld wordt vaak overgedragen naar een volgende generatie. De mishandeling stopt pas als iemand deze cirkel van geweld doorbreekt, als iemand iets doet.

Wat als huiselijk geweld u of jou treft?

Als het kan, neem dan iemand in vertrouwen. Bijvoorbeeld iemand op school, uit je familie, vriendenkring of sportclub of iemand van je kerkgenootschap. U kunt ook een afspraak met uw huisarts maken. De huisarts heeft een zwijgplicht, maar kan u wel verder helpen. Weet u niet bij wie u terecht kunt? Neemt u dan contact op met het Loket Samenleving, telefoonnummer (0341) 359 646. De medewerkers kunnen u doorverwijzen naar hulpinstanties.

Wat als u een vermoeden van huiselijk geweld hebt?

Bij kindermishandeling, verwaarlozing en/of misbruik denkt u misschien al snel ‘daar kan ik niets mee’ of ‘er zijn wel professionele instanties die hulp verlenen’. Helaas is dit laatste lang niet altijd het geval. Veel blijft achter gesloten deuren zonder dat er bekend is wat er precies speelt. Vermoedens zijn er soms wel. Maar ja, wat kun je als buitenstaander doen? Gelukkig kunt u wel degelijk het verschil maken. Praat erover met iemand die u vertrouwt. Zorg dat u er bent voor het slachtoffer. Bel Veilig Thuis op 0800-2000. Neem contact op met de politie bij directe nood.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is een landelijke professionele organisatie. Veilig Thuis helpt iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Bent u slachtoffer van huiselijk geweld of hebt u een vermoeden van huiselijk geweld? Dan kunt u 24 uur per dag bellen naar het gratis telefoonnummer 0800-2000. U kunt ook kijken op de website: www.vooreenveiligthuis.nl.

Uitgelicht