Buurtbemiddeling zoekt enthousiaste vrijwilligers

In de gemeente Putten is met ingang van 1 april 2018 het project Buurtbemiddeling gestart. Het project is een initiatief van de gemeente Putten, Woningstichting Putten en de politie.

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten situaties met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars. Radiolawaai, blaffende honden, een overhangende boom, pesterijen of stankoverlast. Zomaar enkele voorbeelden die de oorzaak kunnen zijn van irritatie tussen buren en/of buurtbewoners, soms oplopend tot diepgaande conflicten. En dat is jammer, want dat gaat ten koste van de leefbaarheid, de gezondheid en het leefplezier.

Buurtbemiddeling is goed luisteren naar beide buren

Om het project verder vorm te geven, is Buurtbemiddeling op zoek naar enthousiaste vrijwilligers uit Putten of omgeving; vrijwilligers die goed luisteren, vragen stellen, doorvragen en mensen op een positieve en optimistische manier benaderen. Die eigen normen en waarden niet opdringen, zich niet van de wijs laten brengen door agressie of verbaal gedrag. Die goed open staan voor mensen en goed kunnen samenwerken.

Buurtbemiddeling biedt de nieuwe vrijwilligers een leerzame, zinvolle en interessante tijdsbesteding waarin actief een bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid van het dorp. Vrijwilligers krijgen een professionele training conflictbemiddeling waar zij altijd wat aan hebben, zowel in het werk als bemiddelaar als privé. Verder biedt Buurtbemiddeling begeleiding en ondersteuning, steeds meer ervaring in luisteren, vragen stellen, gesprekken leiden, contact leggen en helpen herstellen van de communicatie.

Interesse?

Hebt u interesse om als buurtbemiddelaar aan de slag te gaan? Neem dan contact op met coördinator Hettie Schoonhoven, e-mailadres hschoonhoven@putten.nl of telefoonnummer 06 204 60 298. 


Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de gemeente? Abonneer u op onze digitale nieuwsbrief!

Uitgelicht