Ontwerp wijzigingsplan Hellerweg 7, 7a, 7b

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp binnenplans wijzigingsplan
Locatie (postcode)
  • 3882MV 7
Publicatiedatum
01-02-2018
Einddatum
15-03-2018
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders delen mee dat het volgende ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt.

Beschrijving

Van 1 februari tot 15 maart 2018 ligt in het gemeentehuis, afdeling Ruimte, voor eenieder ter inzage het ontwerpwijzigingsplan Hellerweg 7, 7a, 7b. Dit ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming agrarisch in wonen. Er wordt geen extra woning toegevoegd.

Procedure

Het ontwerpwijzigingsplan kan worden ingezien op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Ook kunnen de stukken op afspraak, via telefoonnummer (0341) 359 732, worden ingezien op donderdagavond tot 19.00 uur bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via hetzelfde telefoonnummer.

Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan ID nummer NL.IMRO.0273.WPBHellerweg7-ON01). Binnen de termijn dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders.

Uitgelicht