Algemeen aanwijzingsbesluit en nadere regels Algemene plaatselijke verordening (Apv) Putten 2018

Type bekendmaking
aanwijzingsbesluit
Status
vastgesteld
Locatie (postcode)
  • 3881BZ 1
Publicatiedatum
31-01-2018
Einddatum
14-03-2018
Bekendmaking

De burgemeester van Putten en het college van burgemeester en wethouders van Putten maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij hebben besloten het algemeen aanwijzingsbesluit en nadere regels Apv Putten vast te stellen. Dit mede in verband met de inwerkingtreding van de Apv Putten 2018. Het voorgaande aanwijzingsbesluit en nadere regels Apv Putten kwam niet helemaal overeen met deze nieuwe Apv.

Beschrijving

Het aanwijzingsbesluit bevat de volgende aanpassingen:
- het voorheen geldende artikel 5 (verboden drugsgebruik) is komen te vervallen, omdat artikel 2:48a Apv is vervallen en er in de plaats daarvoor een nieuw algemeen artikel gewijd is aan drugsgebruik in het openbaar gebied (artikel 2:74a).
- het voorheen geldende artikel 6 (overlast van fiets of bromfiets) is komen te vervallen omdat dit artikel gelet op de nieuwe artikeltekst van artikel 2:52 Apv niet meer kan gelden voor recreatiegebied Nulde.
- artikel 13 (voorheen 15, toezichthouders) is gewijzigd door het:
a. weglaten van de namen van de Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). De boa’s zijn namelijk al in artikel 6:2, eerste lid, Apv als toezichthouder Apv aangewezen.
b. het toevoegen en weglaten van boa’s van Leisurelands B.V. en Leisurelands B.V. in verband met personeelswisselingen.
c. het weglaten van namen van een aantal andere toezichthouders, aangezien zij in de praktijk geen werkzaamheden als toezichthouder meer verrichten in de gemeente.

Procedure

Het besluit kunt u vanaf 1 februari 2018 inzien bij de afdeling Staf (Juridische Zaken). Belanghebbenden kunnen tegen onderdelen van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden van het bezwaar (motivering).

Uitgelicht