Bestemmingsplan Voorthuizerstraat 194

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 3881SM 194
Publicatiedatum
17-01-2018
Einddatum
14-03-2018
Bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een nieuw bestemmingsplan in procedure te brengen voor de gronden aan de Voorthuizerstraat 194.

Beschrijving

Het gaat om een uitbreiding van het houtbedrijf Hazeleger. Binnen de bedrijfsbestemming wordt de bouw van een nieuwe opslagloods van 1.000m² mogelijk gemaakt. Aan de achterzijde van het terrein wordt het bouwvlak wat uitgebreid. Het gaat om een aanpassing van het bestemmingsplan Westelijk Buitengebied.

Procedure

Wij verwachten dat het ontwerpbestemmingsplan in februari of maart ter inzage wordt gelegd. Dit is een vooraankondiging. Er liggen nog geen stukken ter inzage. Er is niet de gelegenheid om een zienswijze over ons voornemen in te dienen. Wij vragen geen onafhankelijke instantie om advies over ons voornemen.

Uitgelicht