Bestemmingsplan Garderenseweg 158B

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 3881NE 158
Publicatiedatum
03-01-2018
Einddatum
14-02-2018
Bekendmaking

Van 4 januari 2018 tot 15 februari 2018 ligt het bestemmingsplan Garderenseweg 158B voor een ieder ter inzage. 

Beschrijving

Het bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Oostelijk Buitengebied. Met het bestemmingsplan wordt de bedrijfsbestemming getransformeerd naar een woonbestemming. Er wordt geen extra bebouwing toegestaan.

Procedure

Het ontwerp van het bestemmingsplan kunt u vanaf 4 januari 2018 digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan ID-nummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0273.BPBGGarderense158b-ON01.

Naast de digitale raadpleegbaarheid van het plan kunt u het bestemmingsplan ook inzien in het gemeentehuis op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 732, kunt u de stukken buiten de hiervoor genoemde uren inzien. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer.

Binnen de termijn dat het ontwerp ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling, zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0341) 359 732.

Uitgelicht