Ontwerp wijzigingsplan Arkemheenseweg 26

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp binnenplans wijzigingsplan
Locatie (postcode)
  • 3882NV 26
Publicatiedatum
05-10-2017
Einddatum
16-11-2017
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders delen mee dat het volgende ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt.

Beschrijving

Van 5 oktober tot 16 november 2017 ligt in het gemeentehuis voor eenieder ter inzage het ontwerpwijzigingsplan ‘Arkemheenseweg 26’. Dit ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming.

Procedure

Het ontwerpwijzigingsplan kan worden ingezien op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 732, kunnen de stukken buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via hetzelfde telefoonnummer.

Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (plan ID nummer NL.IMRO.0273.WPBGArkemheensew26-ON01).

Binnen de termijn dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. Daarvoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0341) 359 732.

Uitgelicht