Verkiezingsdebat voor ondernemers

Op woensdagavond 21 februari organiseert Bedrijvenkring Putten een verkiezingsdebat in Cultureel Centrum Stroud. Ook ondernemers die niet aangesloten zijn bij Bedrijvenkring Putten zijn van harte welkom. Het debat begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Onder de bezielende leiding van Janneke van Heugten, die het debat sturing geeft, worden de lijsttrekkers van de verschillende partijen gevraagd hun standpunten te delen over dé ondernemersonderwerpen die in Putten aandacht verdienen. Ook is er gelegenheid voor de aanwezige ondernemers om de heren en dames politici kritisch aan de tand te voelen.

Laat uw stem horen

Op 21 maart 2018 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. "Een belangrijk moment in 2018 voor ons als ondernemers van de Bedrijvenkring Putten. Gemeenten hebben immers grote invloed op het lokale ondernemersklimaat. Het debat is een mooi moment om alle ondernemers, ook buiten de Bedrijvenkring Putten, de kans te geven om lokale politici aan de tand te voelen. Daarom kunnen alle ondernemers van te voren online onderwerpen doorgeven," aldus Johan Grift, bestuurslid van de Bedrijvenkring Putten. Ondernemers worden uitgenodigd om voor 9 februari hun stem te laten horen via https://nl.surveymonkey.com/r/OndernemersdebatPutten.

Standpunten voor ondernemers

Gaan partijen voor een economisch sterke gemeente? Eén die MKB-vriendelijk aanbesteedt en oog heeft voor de lokale werkgelegenheid en ruimte om te ondernemen? Die het bedrijfsleven actief betrekt bij relevante thema's zoals woningbouw, het centrumplan en een goede infrastructuur. Die oog heeft voor ons bruisende winkelcentrum, maar ook voor ondernemers op de bedrijventerreinen? Die snapt dat ondernemers onmisbaar zijn voor het welzijn en de welvaart van een gemeente? Op 21 februari horen we met welke wapenfeiten de verschillende partijen de ondernemer aan zich willen binden.

Publiek

Het debat zal plaatsvinden op woensdag 21 februari 2018 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in ons Cultureel Centrum Stroud. De organisatie verwacht een volle zaal met ondernemers en raadsleden. Ook het college van burgemeester en wethouders is uitgenodigd.

Aanmelden

Ondernemers die hierbij aanwezig willen zijn kunnen zich hiervoor aanmelden door te mailen naar secretariaat@bedrijvenkringputten.nl

Uitgelicht