Agendacommissie

De agendacommissie bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de voorzitters van de raadscommissies.

De agendacommissie heeft als taak het voorlopig vaststellen van de agenda's van de raadscommissies en de gemeenteraad. De vergaderingen van de agendacommissie zijn openbaar voor zover de te bespreken onderwerpen dat toelaten.

De vergaderdata worden gepubliceerd in het Politiek Portaal

Uitgelicht