Lopende en toekomstige aanbestedingen

Op deze pagina ziet u een overzicht van de grotere lopende en toekomstige aanbesteding(en) van de gemeente Putten en de gezamenlijke aanbestedingen, waaraan de gemeente deelneemt.

De gemeente Putten publiceert haar Europese en nationale aanbestedingen op Tenderned. Geïnteresseerden kunnen zich daar gratis aanmelden. Aanbestedingen die zijn afgerond kunnen bekeken worden in het aanbestedingsarchief.

Lopende en toekomstige aanbestedingen
Datum vermelding Aanbesteding van Startdatum aanbesteding Aanbestedende Dienst
12-5-2014 Civiele Ingenieursdiensten 2016 ISNV
3-11-2014 Fietspad Zuiderzeestraatweg 2016 Putten
3-11-2014 Fietspad Waterweg 2016 Putten
3-11-2014 Wmo Woningaanpassingen Standaard 2016 ISNV
10-3-2016 Reproductieapparatuur 2016 ISNV
10-3-2016 Kantoorartikelen 2017 ISNV
10-3-2016 Wmo Hulpmiddelen 2016 ISNV
10-3-2016 Bomen en Heesters 2016 ISNV
10-3-2016 Brandverzekering 2016 ISNV
28-7-2016 Aanleg Henslare II 2016 Putten
29-9-2016 Schoonmaakdiensten 2016 ISNV
22-3-2017 Gas en elektra 2017 ISNV
22-3-2017 Ingenieursdiensten RO, Bouw en Milieu 2017 ISNV
22-3-2017 Bomen en Heesters 2017 ISNV
22-3-2017 Speeltoestellen 2017 ISNV
22-3-2017 Uitzendkrachten en payrolling 2017 ISNV
22-3-2017 Woningaanpassingen ontwerp, standaard, realisatie 2017 ISNV
22-3-2017 GGZI jeugd 2017 ISNV
22-3-2017 Jeugd: dyslexia 2017 ISNV
22-3-2017 Jeugd: jeugd- en opvoedhulp 2017 ISNV
22-3-2017 Jeugd: 3 milieu op terrein 2017 ISNV
22-3-2017 Jeugd: licht verstandelijk beperkt 2017 ISNV
22-3-2017 Jeugd: jeugdreclassering 2017 ISNV
22-3-2017 WMO 2018 2017 ISNV
22-3-2017 Meubilair 2017 ISNV
22-3-2017 Kantoorartikelen 2017 ISNV
22-3-2017 Organisatie- en beleidsadviesdiensten startnotitie 2017 ISNV
22-3-2017 Organisatie- en beleidsadviesdiensten aanbesteding 2017 ISNV
22-3-2017 WOZ en belastingdienstverlening 2017 ISNV
22-3-2017 Loonwerken 2017 ISNV
22-3-2017 ICT hardware 2017 ISNV

 

Uitgelicht