Onkruidbestrijding

De gemeente Putten bestrijdt onkruid op verhardingen zoals wegen, straten, pleinen en trottoirs. Voorgaande jaren werd het onkruid op een makkelijke en goedkope manier bestreden door te spuiten met onkruidbestrijdingsmiddelen die glyfosaat bevatten. Sinds 1 april 2016 mogen gemeenten geen chemische middelen meer gebruiken vanwege de negatieve effecten voor het milieu.

Onkruid verbranden met hete lucht

De gemeente is vorig jaar al gestart met een duurzame manier van onkruidbestrijding door het gebruik van heet water (Wave methode). Dit jaar zijn we gestart om op stoepen, parkeerplaatsen en overige bestratingen met klinkers en rondom obstakels het onkruid te verbranden met hete lucht. Onkruid in goten wordt voornamelijk verwijderd door te borstelen met een veegmachine. Plekken die machinaal onbereikbaar zijn, worden handmatig behandeld. Deze methode is een goed alternatief voor chemische bestrijdingsmiddelen. Van mei tot en met oktober worden deze werkzaamheden enkele malen uitgevoerd.

Helpt u ook?

Door deze duurzame methode zal tussen de bestrijdingsrondes in onkruid sneller de kop opsteken en dus eerder zichtbaar zijn. Op de meeste plaatsen is onkruid pas storend als het te hoog wordt. Vaak gaat het dan maar om enkele groenstengels. Als inwoner kunt u helpen door opgeschoten groen in het trottoir voor uw huis handmatig te verwijderen. Gebruik hierbij geen chemische middelen.

Evaluatie

Na de bestrijdingsperiode worden de alternatieve methoden geëvalueerd. Daarom horen we graag wat u vindt van deze duurzame manier van onkruidbestrijding. U kunt uw klachten of meldingen over onkruid op verhardingen aan de gemeente doorgeven via www.verbeterdebuurt.nl of u kunt bellen met het meldpunt via telefoonnummer (0341) 359 686. De resultaten van de evaluatie en uw reacties worden meegenomen in de volgende bestrijdingsperiode. Het uitgangspunt is om het kwaliteitsniveau te hanteren dat door de gemeenteraad is vastgesteld.

Uitgelicht