Uitgifte extra graven op begraafplaats Engweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten extra graven uit te geven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Engweg (zuidelijke deel).

In 2014 is de begraafplaats aan de Engweg gerenoveerd. Door de renovatie en de aangepaste vormgeving is ruimte ontstaan voor de uitgifte van deze extra graven. Het gaat in totaal om 120 particuliere graven. Een tekening met de nieuw uit te geven graven is hieronder in te zien.

De uitgifte van deze particuliere graven gebeurt op volgorde van nummering. Het is niet mogelijk deze graven te reserveren. Bij overlijden kunnen nabestaanden kiezen voor begraven op begraafplaats Engweg of begraafplaats Schootmanshof. Zij kunnen dit doorgeven aan de begrafenisondernemer. In een graf op begraafplaats Schootmanshof mogen maximaal twee personen begraven worden. Bij begraafplaats Engweg zijn de graven geschikt om maximaal drie personen te begraven. De lengte en de breedte van gedenktekens/monumenten voor de extra graven aan de Engweg is gesteld op 190 x 90 cm.

>> Engweg aanvulling begraafplekken (PDF, 4,44MB)

Uitgelicht