Tegemoetkoming chronisch zieken

Hebt u weinig inkomen en vermogen en bent u chronisch ziek? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming. De hoogte van deze tegemoetkoming is € 100,00 per kalenderjaar.

 Knop PDf formulier downloaden

Let op:

Eén van de volgende punten moet op u van toepassing zijn:

 • U hebt een indicatie langdurige zorg volgens de Wet langdurige zorg. De looptijd is langer dan 1 jaar.
 • Vanuit de Wmo ontvangt u één van de volgende diensten:
  • Hulp bij het huishouden, de duur hiervan is langer dan 3 jaar.
  • Minimaal 4 uur per week begeleiding, de duur hiervan is langer dan 1 jaar.
  • Persoonlijke verzorging, de duur hiervan is langer dan 1 jaar.
  • Traplift, rolstoel of scootmobiel, u hebt deze langer dan 1 jaar.
  • Gehandicaptenparkeerkaart, de looptijd hiervan is langer dan 1 jaar.
 • U hebt de afgelopen 2 jaar het maximaal verplicht eigen risico voor de zorgverzekering betaald. 

Contactgegevens

T (0341) 359 646

Uitgelicht