Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? En kunt u hierdoor bijvoorbeeld niet lid worden van een vereniging of gaan zwemmen? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. De hoogte van het minimabeleid is maximaal € 225,00 per kalenderjaar. Dit betekent dat de kosten voor lidmaatschappen of andere activiteiten die binnen de regeling vallen tot dit bedrag door de gemeente betaald worden. Voorwaarde is wel dat u kunt aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt. U krijgt het geld dus niet vooraf.

>> Aanvraagformulier sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten downloaden (PDF)

>> Declaratie sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten online doorgeven

>> Declaratieformulier sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten downloaden (PDF)

Contactgegevens

T (0341) 359 611