Minimabeleid leermiddelen

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? En kan uw kind hierdoor bepaalde leermiddelen niet halen die voor zijn of haar studie nodig zijn? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. De gemeente vergoedt een bedrag tot maximaal € 250,00 per kalenderjaar.

>> Aanvraagformulier leermiddelen downloaden (PDF, 237kB)

Contactgegevens

T (0341) 359 611