Vreugdevuur tijdens de jaarwisseling

Het college van burgemeester en wethouders heeft beleidsregels vastgesteld. Het komt er op neer dat vreugdevuren gedurende het hele jaar verboden zijn. Onder voorwaarden kunt u rondom de jaarwisseling toestemming c.q. ontheffing krijgen.

 

Vreugdevuren

De gemeente heeft besloten tijdens de jaarwisseling ontheffingen te verlenen voor vreugdevuren op oudejaarsdag. Ontheffingen voor vreugdevuren worden verleend tussen 10.00 uur op oudejaarsdag en 02.00 uur nieuwjaarsochtend. Deze vreugdevuren mogen dit jaar vanaf zaterdag 30 december worden opgebouwd.

Overigens gelden te allen tijde de beleidsregels die het college heeft vastgesteld.

  • Binnen de bebouwde kom zijn geen (vreugde)vuren toegestaan. Hiertegen zal consequent worden opgetreden.
  • Buiten de bebouwde kom zijn vuren op de openbare weg ook niet toegestaan.
  • Voor vreugdevuren op eigen terrein kan ontheffing worden verleend. Als u niet de eigenaar van het terrein bent, dient u ook een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat de eigenaar van het terrein toestemming geeft voor het houden van een vreugdevuur.

Voorwaarden

Voor vreugdevuren gelden verder de volgende voorwaarden:

  • de afmeting van de toegestane brandstapel bedraagt maximaal 5 x 5 x 3 (L x B x H) meter;
  • vreugdevuren mogen uitsluitend bestaan uit schoon hout i.v.m. milieuverontreiniging;
  • een ontheffing wordt pas verleend als toetsing van de aangegeven locatie heeft plaatsgevonden door de brandweer en de politie.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van deze ontheffing wordt € 52,00 in rekening gebracht (tarief 2017).

Aanvraag

Inwoners die een vreugdevuur willen, kunnen dit tot uiterlijk 21 december melden.

 

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. afdeling Staf

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 686

Uitgelicht