Carbidschieten

Het college van burgemeester en wethouders heeft beleidsregels vastgesteld voor het carbidschieten. Het komt er op neer dat carbidschieten het hele jaar verboden is. Onder voorwaarden kan met rondom de jaarwisseling toestemming krijgen. Omdat 31 december 2017 op zondag valt, zijn voor dit jaar de tijden aangepast.

Carbidschieten

  • Op oudejaarsdag van 12.00 uur (in plaats van 10.00 uur) tot nieuwjaarsdag 02.00 uur is carbidschieten zonder toestemming van de gemeente toegestaan met bussen van maximaal 1 liter. Hiermee wil de gemeente kinderen een alternatief bieden voor vuurwerk.
  • Er kan toestemming worden gevraagd voor carbidschieten op oudejaarsdag van 12.00 uur (in plaats van 10.00 uur) tot nieuwjaarsdag 02.00 uur met melkbussen en/of dergelijke installaties met een maximale inhoud van 50 liter. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van acetyleengas, afkomstig van een mengsel van carbid (calciumacetylide) met water.

Voorwaarden

  • De plaats waar geschoten wordt is gelegen: op eigen terrein; buiten de bebouwde kom; op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing; op een afstand van ten minste 300 meter van gezondheidsinrichtingen en op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren.
  • Er wordt geschoten in een richting die tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen.
  • Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter en binnen het vrijeschoosveld liggen geen verharde openbare wegen of paden.

Aanvraag

Inwoners die carbid willen schieten, kunnen dit tot uiterlijk 21 december melden.

 

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Staf

Postbus 400

3880 AK PUTTEN

T (0341) 359 665

Uitgelicht