Denk mee over standplaatsen in Putten, vul de enquête in

De gemeente wil het beleid van standplaatsen in Putten nader bekijken door wensen en behoeftes van inwoners en ondernemers te inventariseren. Wilt u ons helpen bij deze inventarisatie?

Knop vul de enqu?te in

Standplaatsen bevorderen de levendigheid in de buurt en mogelijkheden voor consumenten, maar geven tegelijk ook een vorm van hinder en overlast. Standplaatsen geven ondernemers kansen, maar bedreigen tegelijk de winstgevendheid van andere ondernemers.

In Putten wordt regelmatig een standplaats met vergunning ingenomen. Dit kan onder andere een standplaats op een aangewezen locatie zijn of een standplaats tijdens een evenement in het centrum. Een standplaats op de weekmarkt valt hier niet onder. 
Onder het innemen van een standplaats verstaan wij: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel. 

De vergunningplicht voor het innemen van een standplaats is opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening Putten. Het beleid voor standplaatsen is nader uitgewerkt in de Nota beleid Apv. Daarin staan o.a. de aangewezen standplaatslocaties genoemd, net als beleid ter beperking van overlast en een maximering van het aantal tegelijkertijd in te nemen standplaatsen. 

Bekijk de korte film of de presentatie (in PDF) voor meer informatie over deze inventarisatie.

Wilt u ons helpen bij deze inventarisatie? Vul dan vóór 1 augustus 2017 de enquête in.

Introductiefilm

Lukt het niet om de introductiefilm te openen, download dan de presentatie Standplaatsen in Putten (PDF 4,75MB).

Meer informatie over standplaatsen in Putten:

Uitgelicht