Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Voor het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) kunt u een afspraak maken. U kunt ook zonder afspraak een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen bij de afdeling Burgerzaken.

Knop afspraak maken Knop zonder afspraak

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Ook bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan deze verklaring noodzakelijk zijn.

Ook bedrijven kunnen een Verklaring omtrent het gedrag aanvragen. U vraagt deze dan rechtstreeks aan bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel eens iets strafbaars gedaan? Dan bepaalt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) of dit invloed heeft op de functie die u gaat vervullen.

Kosten

De kosten voor het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag bedragen € 41,35.

 

Aanvraag

U vraagt de Verklaring omtrent het gedrag aan bij de gemeente. De dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie beslist of u de VOG krijgt. Wilt u uw aanvraag elektronisch indienen via de website van Justis? Dit kan alleen als de organisatie die om de VOG vraagt zich heeft aangemeld bij COVOG.

Als u niet bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven doet u de aanvraag bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van de Dienst Justis.

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Burgerzaken

Postbus 400

3880 AKĀ  PUTTEN

T (0341) 359 675

Termijn

Binnen 4 tot 8 weken krijgt u te horen of u een Verklaring omtrent het gedrag krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de Verklaring omtrent het gedrag meestal al binnen anderhalve week.

Aanpak

Bij uw aanvraag heeft u nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een ingevuld aanvraagformulier
  • voldoende geld. U moet de Verklaring omtrent het gedrag betalen bij de aanvraag. Aan de balie kunt u contant of met uw pinpas betalen.

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit. Dit doet u bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

Let op

Iedereen die werkt in de kinderopvang en bij peuterspeelzalen moet een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) inleveren. Werkt u in de kinderopvang of bij een peuterspeelzaal en heeft u tussen 1 juli 2011 en 28 februari 2013 een VOG gekregen? U moet uw VOG binnen 2 jaar vernieuwen.

Uitgelicht