Werkzaamheden wegen rondom sportpark Putter Eng

In week 33 is aannemersbedrijf Van Gelder gestart met de herinrichting van de wegen rondom de sportvelden (Roosendaalseweg, Hooiweg en Halvinkhuizerweg).

De permanente afsluiting in de Hoge Engweg, in de vorm van een fiets-/bromfietspad (bij de aansluiting met de Hoge Eng Oost), is inmiddels gerealiseerd. Momenteel wordt er gewerkt aan het vernieuwen van het parkeerterrein Roosendaalseweg (bij SDCP / Wilhelm Tell). Deze werkzaamheden moeten medio september klaar zijn. Tot die tijd is het parkeerterrein afgesloten en dient men tijdelijk op het parkeerterrein aan de Halvinkhuizerweg te parkeren.

Verkeershinder

Van woensdag 30 augustus t/m vrijdag 1 september is de Halvinkhuizerweg tussen de Hoge Engweg en de Hooiweg afgesloten voor het verkeer. Van maandag 4 t/m maandag 18 september is de Roosendaalseweg tussen de Van Geenstraat en de Hooiweg afgesloten, van dinsdag 19 t/m vrijdag 29 september de Hooiweg tussen de Roosendaalseweg en de Halvinkhuizerweg. Tot slot is de Halvinkhuizerweg tussen de Hoge Engweg en de Hooiweg van maandag 2 t/m woensdag 11 oktober opnieuw afgesloten.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer door middel van borden en/of verkeersregelaars omgeleid. De bewoners en bedrijven binnen het werkgebied blijven zoveel mogelijk (vanaf één kant) bereikbaar.

Uitgelicht