Resultaten dialoogtafels 'Vitaal oud(er) worden'

In september en oktober 2016 organiseerde GezondVeluwe drie dialoogtafels over het thema Vitaal oud(er) worden. Hier hebben 21 inwoners van de gemeente Putten in de leeftijd van 60 jaar en ouder aan deelgenomen. GezondVeluwe heeft een eerste rapportage opgesteld met de resultaten van de dialoogtafels. De inbreng van de deelnemers wordt gebruikt om het aanbod van zorg en welzijn zo in te richten dat het aansluit bij de wensen en mogelijkheden van ouderen en hun naasten.

Resultaten

De deelnemers aan de dialoogtafel gaven de kwaliteit van leven gemiddeld een 8,1. Het valt op dat zij zelf actief werken aan een goede kwaliteit van leven Dit is te zien aan de positieve levensinstelling en hun geloof, maar ook doordat zij zich inzetten als vrijwilliger, in beweging blijven en voor anderen iets betekenen.

Verbeterpunten

Tijdens de dialoogtafels zijn de volgende verbeterpunten naar voren gekomen:

  • Er is behoefte aan één loket voor informatie en verwijzing.
  • Beter woonbeleid en makkelijk beschikbare voorzieningen om thuis te blijven wonen.
  • Vervoer beter betaalbaar maken.
  • Soepele overdracht van dossier van de ene naar de andere gemeente.
  • Beter en makkelijk leesbaar overzicht/inzicht van hulpmogelijkheden.
  • Gespreksbijeenkomsten over goed oud worden en omgaan met verlies.
  • Spreekuur bij de gemeente en korte lijnen naar de wethouder.

De verbeterpunten zijn besproken met de gemeente Putten en Stichting Welzijn Putten. De komende periode wordt aan de verbeterpunten gewerkt en wordt hier verdieping aan gegeven. In het voorjaar van 2018 vindt met dezelfde deelnemers overleg plaats om te inventariseren hoe de (vitale) ouderen de samenwerking tussen zorg en welzijn ervaren na het oppakken van de verbeterpunten.

>> Rapport 'Vitaal oud(er) worden, hoe doet u dat? (PDF, 750kB)

Uitgelicht