Subsidie voor isolatie eigen woningen

Het subsidieplafond van de gemeentelijke subsidieregeling is bereikt.

Vanaf 15 september 2016 kunnen huiseigenaren, die zelf in hun huis wonen, wel subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor energiebesparende maatregelen. Kijk voor meer informatie op de website van RVO.

Uitgelicht