Laatste nieuws

 • Wij zijn momenteel minder goed bereikbaar 23 november 2017

  Vanwege de overgang naar een nieuwe telefooncentrale zijn wij momenteel alleen bereikbaar via ons algemene telefoonnummer (0341) 359 611. Excuses voor het ongemak.

 • Inloopavond over ontwerpbestemmingsplan Rimpeler 21 november 2017

  De gemeente Putten is bezig met de ontwikkeling van de woonwijk Rimpeler. Het college van burgemeester en wethouder heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Rimpeler. Woensdag 29 november 2017, van 19.30 tot 21.00 uur, is er een informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan. U bent van harte welkom in het gemeentehuis. Het is een inloopavond, dus u kunt zelf bepalen wanneer u op deze avond langskomt.

 • Huiselijk geweld… stopt niet vanzelf 21 november 2017

  Nederland kent momenteel ieder jaar meer dan 220.000 slachtoffers van huiselijk geweld. Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving. In deze week tegen huiselijk geweld roepen we mensen op niet stil te blijven, maar te handelen. Want iedereen verdient een veilig thuis.

 • Tegemoetkoming chronisch zieken 21 november 2017

  Inwoners van de gemeente Putten met een chronische ziekte of beperking kunnen eenmaal per kalenderjaar een tegemoetkoming van € 200,00 aanvragen. Het betreft een tegemoetkoming die iemand krijgt als gevolg van een handicap of ziekte.

 • Stand van zaken reconstructie Garderenseweg - november 2017

  Op dit moment (november 2017) wordt het oude riool vervangen door een nieuw infiltratieriool. Het gedeelte vanaf de rotonde Voorthuizerstraat tot de Jacob Catstraat is klaar. De voetpaden en parkeerplaatsen zijn nagenoeg klaar tot en met de Veldstraat. Het streven is al het werk in maart 2018 klaar te hebben. De haalbaarheid is afhankelijk van het weer.

 • Peuterspeelzaal wordt peuteropvang in 2018 21 november 2017

  In Nederland verdwijnen vanaf 1 januari 2018 de verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang. Dit wordt allemaal peuteropvang. In de gemeente Putten willen we alle peuters dezelfde goede voorbereiding geven op de basisschool. Daarom bieden we ieder kind van 2 tot 4 jaar, dat woont in de gemeente Putten de kans om twee dagdelen per week naar de peuteropvang te gaan. Hiervoor kunt u een subsidie peuteropvang krijgen via de gemeente.

 • Rubriek Vrijwilligersbijdrage wordt Activiteitenkalender 16 november 2017

  Verenigingen/vrijwilligersorganisaties kunnen vanaf 1 januari 2018 hun activiteiten of evenementen aanmelden via een digitaal formulier op de website.

 • Op bezoek bij een duurzaam huis in Putten 31 oktober 2017

  Steeds meer mensen ontdekken het belang om mee te doen aan de Nationale Duurzame Huizen Route. Ook in Putten stellen enkele bewoners hun huis open op 4 en 11 november 2017. Onder hen Arap-John en Mia Tigchelaar, samen met hun drie zonen. Zij zijn eigenaar van woning ‘de Mier’ aan de Grieteweg 37 uit de jaren dertig: “Ik deel mijn kennis graag, want geld besparen wil toch iedereen? Ook maak ik mensen graag bewust dat we met onze huidige energieconsumptie een groot probleem achterlaten voor onze kinderen. Daar wil je toch wat aan doen?”, zegt Arap-John.

 • Wegonderhoud Van Oldenbarneveltstraat 28 september 2017

  Op woensdag 27 september 2017 heeft in de Ichtusschool een inloopavond over wegonder-houd aan de Van Oldenbarneveltstraat plaatsgevonden.

Uitgelicht