Laatste nieuws

 • Benoeming wethouder Priem 20 september 2017

  Donderdag 14 september 2017 heeft de gemeenteraad - op voordracht van de ChristenUnie - de heer Gerbert Priem benoemd als wethouder. Dinsdag 19 september 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders de portefeuilleverdeling vastgesteld.

 • Razziaherdenking op maandag 2 oktober 2017 20 september 2017

  Maandag 2 oktober 2017 herdenken wij de razzia die op 1 en 2 oktober 1944 in de gemeente Putten is gehouden.

 • Bewonersavond Calcariaweg/Sprielderweg op donderdag 28 september 2017 20 september 2017

  De afgelopen maanden is de gemeente in gesprek geweest met de werkgroep Buurtbewonersgroep Calcaria. Samen is er gekeken naar de mogelijke maatregelen voor een veiliger Calcariaweg en Sprielderweg. Daaruit is een voorlopig ontwerp tot stand gekomen.

 • Putten zoekt ruimte voor duurzame energie. Zoekt u mee? 20 september 2017

  Zonnepanelen op mijn dak? Een elektrische auto aanschaffen? Windenergie? Denkt u hier ook steeds vaker over na? En wat vindt u belangrijk? Laat het ons weten tijdens de bijeenkomst ‘Ruimte voor duurzame energie’ op dinsdagavond 3 oktober!

 • Inloopavond Van Oldenbarneveltstraat op woensdag 27 september 2017 20 september 2017

  De komende maanden vindt er onderhoud plaats aan de Van Oldenbarneveltstraat. U bent welkom bij de inloopavond op woensdag 27 september tussen 17.00 en 20.00 uur in de Ichthusschool, Van Oldenbarneveltstraat 70 (toegang via hoofdingang).

 • Gemeente Putten steunt Kamp Amersfoort 20 september 2017

  Vrijdag 8 september 2017 bezocht de gemeenteraad Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

 • Vliegroutes Lelystad Airport 19 september 2017

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat informatiebijeenkomsten houden over de vliegroutes van Lelystad Airport.

Uitgelicht