Aangifte overlijden

Van ieder overlijden dat in Nederland plaatsvindt dient een akte te worden opgemaakt in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Tevens worden akten opgemaakt betreffende overlijden in bijzondere gevallen te weten:

  1. rechtsvermoeden van overlijden.
  2. levenloos geboren kind.

Er is geen vastgestelde aangiftetermijn, maar in verband met de termijn waarbinnen de begraving of crematie dient te geschieden, moet u doorgaans binnen zes werkdagen na de dag van overlijden aangifte doen. Dit omdat bij de aangifte van overlijden in de meeste gevallen tevens het verlof tot begraving of crematie wordt afgegeven. U kunt aangifte doen, wanneer u uit eigen wetenschap kennis draagt van het overlijden.

De aangifte van overlijden gebeurt in de praktijk meestal door de begrafenisondernemer. Na het opmaken van de overlijdensakte, wordt tevens het verlof tot begraven afgegeven.

Voorwaarden

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. 

Kosten

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 12,90.

Aanpak

U neemt het volgende mee:

  • het geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet.
  • B-enveloppe (een enveloppe voor het CBS. Hierin is een formulier gevoegd waarop de geneeskundige de doodsoorzaak vermeldt)
  • bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer
  • bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie
  • als uitstel van crematie/begrafenis noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een geneeskundige
  • als er sprake is van ontleding: verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding
  • eventueel het trouwboekje voor het bijwerken van gegevens overlijden

Contactgegevens

T (0341) 359 674 of 359 675

Uitgelicht