Aangifte geboorte

De geboorte van een kind moet u binnen drie werkdagen aangeven in de gemeente waar het kind is geboren. De vader of moeder doet aangifte. Als dit niet kan, moet iemand die aanwezig was bij de geboorte aangifte doen. U kunt online of aan de balie aangifte doen.

Knop online aanvragen Knop afspraak maken Knop zonder afspraak

Na de online aangifte moet u uiterlijk drie werkdagen na de geboorte uw handtekening onder de geboorteaangifte komen zetten. Dit kunt u doen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. U kunt hiervoor ook een afspraak maken.

Kosten

De aangifte van de geboorte is gratis.

Als u een afschrift van de geboorteakte wilt ontvangen dan wordt er € 12,85 in rekening gebracht.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf en de ouder(s) van het kind.
  • Geboortebericht van het ziekenhuis of de verloskundige met daarin de geboortenamen, geboortedatum en geboortetijd van het kind.
  • Een kopie van een eventuele erkenningsakte als het kind voor de geboorte is erkend.
  • Akte van naamskeuze als bij erkenning voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam het kind krijgt.
  • Een trouwboekje of een partnerschapsboekje (als u dat hebt).

Contactgegevens

T (0341) 359 671 of (0341) 359 674

Uitgelicht