Subsidie voor toerisme

Scroll naar

Organisaties die het toerisme bevorderen, kunnen daar subsidie voor krijgen. Trekt uw instelling, vereniging, belangengroep of stichting toeristen aan? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een bijdrage is voor dit werk. U leest daar ook hoe u die kunt aanvragen. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm. U krijgt hiervan bericht.

Voorwaarden

Uw vereniging of instelling vraagt zelf de subsidie aan. Subsidie vraagt u altijd aan voor het daaropvolgende jaar.

Aanvraag

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Ruimte

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 769

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Let op

Vraag de subsidie op tijd aan. Er is per jaar een vast bedrag voor gereserveerd.

Meenemen

  • De aanvraag voor subsidie moet door de vereniging/instelling zelf worden ingediend voor een door de gemeente gestelde datum in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor men subsidie wenst.
  • De gemeente stelt richtlijnen op voor de inrichting van de subsidieaanvraag of verstrekt aanvraagformulieren.

Uitgelicht