Rioolrenovatie ten oosten van Harderwijkerstraat/Voorthuizerstraat

De gemeente Putten heeft in het kader van de uitvoering van het GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan) inspecties aan hoofdrioleringen verricht. Uit deze inspecties is gebleken dat onderhoud aan diverse riolen op korte termijn noodzakelijk is.

Door een ingenieursbureau is een bestek opgesteld en zijn de werkzaamheden na een aanbesteding gegund aan de laagste inschrijver: Insituform Rioolrenovatietechnieken  B.V. Al meer dan 35 jaar is Insituform actief in No-Dig renovatie van voornamelijk rioolleidingen. Gelet op de aanwezige schadebeelden en de ligging van de betreffende rioleringen is gekozen voor het inbrengen van een kunststof kous. Deze methode beperkt de overlast voor bewoners en verkeer en is aanzienlijk goedkoper dan het vervangen van de riolering.

Op maandag 24 april 2017 is gestart met de werkzaamheden. De totale werkzaamheden duren ongeveer zes weken. De gerepareerde rioleringen kunnen daarna weer jaren mee. Op een aantal locaties, waar de rioolbuis gerenoveerd wordt, zal de weg gedurende een aantal dagen worden afgesloten. Kijk voor de actuele werkzaamheden en wegafsluitingen op www.putten.nl/wegwerkzaamheden. Als het nodig is zal de aannemer een informatiebrief bezorgen, zodat u niet voor verassingen komt te staan.

Hoe gaat een dergelijk renovatie nu precies?

Het riool wordt vrijgemaakt van wortels, vuil en andere verontreinigingen. De bewoners wordt, tijdens de werkzaamheden, verzocht zo min mogelijk te lozen op het riool. Voor het inbrengen van de speciaal geprepareerde kous wordt het riool afgesloten en nog een keer gereinigd. De kous wordt nu onder druk ingebracht en duwt daarbij eventueel toch nog geloosde afvalwater van bewoners voor zich uit. Aan het eind van de kous laat men de druk gecontroleerd afnemen. Daarna wordt er eerst warme lucht door de kous geblazen en vervolgens stoom of water. Door de opwarming van de kous zal de kous met hars uitharden (Polymeriseren). Na afkoeling worden, door middel van een op afstand bestuurbare robotfrees, de kolk- en huisaansluitingen weer open gefreesd, zodat het afvalwater van de bewoners weer het riool in kan. Op www.insituform.nl/bewoners vindt u meer informatie over de kousmethode. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer aan ’t Goor via telefoonnummer (0341) 359 611.

Uitgelicht