Rioolreiniging en inspectie

In de periode 13 november t/m 1 december 2017 wordt het gemeentelijke rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd. Het betreft periodiek onderzoek naar de kwaliteit van de riolering. Met name de riolering van de wijk Hoge Eind Noord en het bedrijventerrein Hoge Eng wordt geïnspecteerd. Vandervalk+Degroot uit Wolvega voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente. De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats tussen 07.30 en 18.00 uur. Een overzichtstekening van de locaties van de werkzaamheden vind onderaan deze pagina.

Afbeelding: rioolreinigingHoe gaat het reinigen en inspecteren van riolering in zijn werk?

Om een goed beeld te krijgen van de toestand van de riolering, worden de rioolbuizen eerst gereinigd door een speciaal rioolreinigingsvoertuig. Daarna wordt de riolering geïnspecteerd. Dit gebeurt met een zelfrijdende robotcamera die filmopnames maakt van de binnenkant van de rioolbuis. De filmopnames worden door de gemeente beoordeeld. Vervolgens wordt bepaald of en welke maatregelen er genomen moeten worden. Dit verschil per locatie. Soms hoeft er niets gedaan te worden. Dan wordt de toestand van het riool bij een volgende inspectieronde opnieuw bekeken. Het kan ook zijn dat het riool zo spoedig mogelijk moet worden vervangen, gerenoveerd of gerepareerd.

Bereikbaarheid

De voertuigen die de werkzaamheden uitvoeren verplaatsen zich regelmatig en staan daardoor steeds kortstondig op één plaats. Daarnaast wordt in de planning rekening gehouden met de bereikbaarheid voor de panden, het ophalen van huisvuil etc. Hierdoor worden hinderlijke situaties zoveel mogelijk beperkt. Ook kunnen tijdens de werkzaamheden een of meerdere straten kortstondig (gedeeltelijk) geblokkeerd zijn voor het verkeer. Planning technisch kan op voorhand niet exact aangegeven worden wanneer de werkzaamheden in de straat worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld mogelijke neerslag, verkeerssituaties of onvoorziene zaken in de riolering.

Neem zelf maatregelen

Tijdens de rioolreiniging kan het gebeuren dat de rioolaansluiting van uw woning onder druk komt te staan. Hierdoor kan het voorkomen dat water in het toilet of andere afvoeren omhoog komt. Wij raden u aan het deksel van uw toilet neer te klappen en te verzwaren. Bijvoorbeeld met een emmer met water. Andere afvoeren kunt u afsluiten met een (natte) doek. Heeft u na de werkzaamheden last van een rioollucht in de woning, dan is het mogelijk dat de stankafsluiter (zwanenhals) van een wastafel of doucheputje is leeggezogen. Na afloop van de reinigingswerkzaamheden adviseren wij u om alle kranen even open te zetten. Hierdoor lopen de stankafsluiters weer vol. U kunt zo stankoverlast voorkomen.

Afbeelding: rioolinspectieKijkje nemen?

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u de rioolinspecties eens van dichtbij bekijken? Dat kan. Kom tijdens de werkzaamheden in uw straat gerust een kijkje nemen bij de voertuigen en stel uw vragen aan de medewerkers. Denkt u wel aan uw eigen veiligheid! Aanwijzingen van de medewerkers dienen strikt te worden opgevolgd.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over deze informatie of over de geplande werkzaamheden? Neemt u dan contact op met Vandervalk+Degroot via telefoonnummer (0561) 693 113.

>> Reinigen en inspecteren riolering - overzichtstekening 2017 (PDF, 2,92MB)

Uitgelicht