Vreugdevuren en carbidschieten tijdens jaarwisseling

Het hele jaar is het verboden om carbid te schieten of vreugdevuren te houden. In de beleidsregels is bepaald dat alleen op 31 december het onder voorwaarden mogelijk is om toestemming of ontheffing te krijgen. Omdat 31 december dit jaar op een zondag valt, zijn wel de tijden aangepast.

Carbidschieten

Op oudejaarsdag van 12.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur is carbidschieten zonder toestemming van de gemeente toegestaan met bussen van maximaal 1 liter. Hiermee wil de gemeente kinderen een alternatief bieden voor vuurwerk. U kunt toestemming vragen voor carbidschieten buiten de bebouwde kom op oudejaarsdag van 12.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur met melkbussen en/of dergelijke installaties met een maximale inhoud van 50 liter. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van acetyleengas, afkomstig van een mengsel van carbid (calciumacetylide) met water. 

Vreugdevuren

U kunt ontheffing aanvragen voor het houden van een vreugdevuur op oudejaarsdag van 12.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur. Deze vreugdevuren mogen vanaf zaterdag 30 december worden opgebouwd. Binnen de bebouwde kom zijn vreugdevuren niet toegestaan. Wel is het toegestaan om gezellig rond een vuurkorf te staan. Deze vuurkorf moet op uw eigen terrein staan en mag geen gevaar, hinder of overlast voor de omgeving geven. 

Aanvragen tot uiterlijk donderdag 21 december 2017

Wilt u een vreugdevuur aanvragen of wilt u carbidschieten, dan kunt u dit tot uiterlijk donderdag 21 december 2017 aanvragen/melden. U kunt gebruik maken van het ‘aanvraagformulier ontheffing vreugdevuur’ en/of het ‘meldingsformulier carbidschieten’. Deze formulieren kunt u digitaal invullen of downloaden. U kunt de formulieren ook afhalen bij het Meldpunt in het gemeentehuis. Bij uw aanvraag levert u een situatieschets in waarop is aangegeven vanaf welke locatie u met carbid gaat schieten. Het is belangrijk om u aan de voorwaarden te houden. Dit voorkomt discussie en wellicht vervelende consequenties bij eventuele controles tijdens en na de jaarwisseling!

 

Uitgelicht