Voortgang werkzaamheden Henslare

De Henslare is voorzien van de eerste asfaltlagen en is nu goed zichtbaar in de omgeving.

In de komende maanden worden de kruispunten met de aansluitende wegen verder aangelegd, zodat er verkeersveilige aansluitingen ontstaan. Ook worden er nog twee asfaltlagen aangebracht. De Henslare wordt naar verwachting begin december 2017 opengesteld voor het verkeer.

Stationsstraat-West

Vanaf maandag 14 augustus 2017 wordt de Stationsstraat tussen de Industrieweg (Formido) en de Nijverheidsweg (rotonde Henslare) afgesloten om diverse nutsleidingen te vernieuwen. Aansluitend wordt de weginrichting vernieuwd. Omdat de gemeentelijke riolering aan de nieuwe normen voor (regen)waterafvoer moet voldoen, wordt er een extra riolering aangelegd.

Verkeershinder

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer tussen de Industrieweg en de spoorlijn omgeleid, of er komt een verkeersregeling met verkeerslichten.

Bereikbaarheid omwonenden en hulpdiensten

Tijdens de werkzaamheden aan de Stationsstraat kan de bereikbaarheid van de woningen voor auto’s niet volledig gegarandeerd worden. De gemeente doet een beroep op de bewoners om hun auto zo nodig ergens anders te parkeren. Voor een aantal bedrijven heeft de gemeente met hulp van buren een tijdelijke toegang geregeld. De bereikbaarheid van hulpdiensten wordt door aannemer Timmer GWW geregeld, door zo nodig tijdelijk rijplaten of puinbanen aan te brengen.

Groenplan

Om de nieuwe Henslare aan te kunnen leggen zijn er bomen gekapt en is er (onder)beplanting verwijderd. In samenwerking met betrokkenen ontwikkelt Bureau Maris BV uit Zeewolde een groenplan voor de nieuwe groenstructuren. Dit gebeurt in september en oktober. Uitgangspunt is dat de groenstructuur voldoende duurzaam moet zijn en in balans met de noodzakelijke verkeersveiligheid. Het aanbrengen van het groen staat gepland voor eind 2017 of begin 2018.

Luchtfoto Henslare

Uitgelicht