Verkeerstellingen in Putten

Van maandag 20 maart tot maandag 3 april 2017 vinden op diverse locaties in de gemeente Putten verkeerstellingen plaats.

De tellingen worden gedaan door middel van slangen over het wegdek, die verbonden zijn met een meetkastje. In totaal wordt met 20 meetkastjes het aantal vrachtauto’s, landbouwvoertuigen, personenauto’s en (brom)fietsers geteld.

Samen met eerder uitgevoerde tellingen in het gebied Steenenkamer en telgegevens van de provinciale wegen, kunnen we hiermee de huidige verkeersstromen in beeld brengen. Vervolgens wordt aan de hand van een zogenaamd ‘verkeersmodel’ de toekomstige verkeerssituatie tot het jaar 2030 ingeschat. Deze gegevens zijn nodig voor verder onderzoek naar een nieuwe verbindingsweg aan de zuidkant van Putten. Daarnaast is dit nuttige informatie voor een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP).

Voor een betrouwbaar beeld is het belangrijk dat alle meetkastjes het aantal verkeersbewegingen continue registeren. De gemeente verzoekt inwoners daarom eventuele schade aan de meetapparatuur zo spoedig mogelijk door te geven via het Meldpunt, telefoonnummer (0341) 359 686 of via www.verbeterdebuurt.nl

Uitgelicht