Uitnodiging informatie en inspraakavonden jeugdhulp

Twee jaar geleden is de jeugdhulp van de Rijksoverheid naar de gemeente gegaan. In deze regio hebben de gemeenten er samen met partners voor gezorgd dat dit goed geland is. Samen maken we nu goede stappen bij het daadwerkelijk transformeren van het stelsel van de zorg voor jeugd. We zijn goed op weg, maar we zijn er nog niet.

Graag nodigen we u - ouders, jongeren, jeugdhulpinstellingen, lokale teams, huisartsen, scholen en andere belanghebbenden - van harte uit voor één van de informatie en inspraakavonden. U bent welkom op dinsdag 28 maart 2017 van 19.30-21.00 uur in De Dialoog, Raadhuisplein 4 in Ermelo of op woensdag 29 maart 2017 van 19.30-21.00 uur in het gemeentehuis van Nunspeet, Markt 1 in Nunspeet. Inloop is beide avonden vanaf 19.00 uur met koffie en thee.

Programma

Tijdens deze bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek over hoe we de jeugdhulp in de toekomst verder kunnen verbeteren in deze regio. Daarbij gaat het om vragen als:

  • Wat vindt u belangrijk in het vinden van passende ondersteuning voor uw kind?
  • Hoe zorgen we ervoor dat het gezin centraal staat in de zorg en de regie echt bij het gezin ligt?
  • Op welke manier kan de samenwerking worden verbeterd tussen de verschillende hulpverleners en ondersteuners vanuit het eigen netwerk van de jeugdige, de school, het lokaal team, de zorginstelling, de jeugdarts, de huisarts, etc.?
  • Hoe zorgen we er met elkaar voor dat de zorg het beste past bij wat écht nodig is voor de jeugdige?

Samen hebben we nog veel te doen. Dit belangrijke proces vraagt om een gezamenlijke inspanning van alle partners in de regio Noord-Veluwe. Wij bespreken graag onze visie met u tijdens de informatie en inspraakavonden. Deze visie geldt onder andere als startpunt voor de aanbesteding jeugdhulp 2018.

Aanmelden

Denkt u met ons mee? Opgeven voor de bijeenkomsten kan door een e-mail te sturen naar t.hoefsloot@harderwijk.nl. Geef daarbij aan bij welke bijeenkomst u aanwezig wilt zijn.

Uitgelicht