Tegemoetkoming chronisch zieken

Deze week ontvangt ieder Puttens woonadres een aanvraagformulier voor de tegemoetkoming chronisch zieken. Inwoners van de gemeente Putten met een chronische ziekte of beperking kunnen eenmaal per kalenderjaar een tegemoetkoming van € 200,00 aanvragen.

Het betreft een tegemoetkoming die iemand heeft ten gevolge van een handicap of ziekte.

U komt voor de tegemoetkoming in aanmerking als uw inkomen in 2015 minder dan € 40.000,00 bedraagt en u als u aan een van de onderstaande criteria voldoet:

  • Hebt u een indicatie voor langdurige zorg ingevolgde de Wet langdurige zorg (Wlz) met een looptijd van langer dan 1 jaar?
  • Hebt u een indicatie voor hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo, waarvan de indicatieduur 3 jaar of langer is?
  • Hebt u een indicatie voor begeleiding in het kader van de Wmo van meer dan 4 uren per week, waarbij de duur langer is dan één jaar?
  • Hebt u een indicatie voor persoonlijke verzorging in het kader van de Wmo of Zorgverzekeringswet, waarbij de duur langer is dan 1 jaar?
  • Hebt u een indicatie van langer dan 1 jaar voor één van de volgende hulpmiddelen in het kader van de Wmo: traplift, rolstoel of scootmobiel?
  • Hebt u een indicatie voor een Gehandicaptenparkeerkaart met een looptijd van langer dan 1 jaar?
  • Hebt u het maximaal verplicht eigen risico voor de zorgverzekering in 2016 betaald? Het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering bedroeg over 2015 en 2016 € 385,00.

Naast de tegemoetkoming chronisch zieken komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de leges voor de gehandicaptenparkeerkaart. Dit betreft de inwoners van Putten die in 2017 leges voor deze kaart hebben betaald.

Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het loket Samenleving (0341) 359 646 bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

>> Aanvragen tegemoetkoming chronisch zieken

Uitgelicht