Project Verkeer Steenenkamer

De gemeente Putten is al enige tijd bezig met het project Verkeer Steenenkamer. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het voorbereiden van de maatregelen om de verkeerssituatie in Steenenkamer te verbeteren.

De gemeenteraad heeft medio 2016 ingestemd met het project Verkeer Steenenkamer en de daarin voorgestelde maatregelen om de verkeersproblematiek in Steenenkamer op te lossen. Naast het verbeteren van de verkeersveiligheid op wegen en kruisingen, staat het ontmoedigen van het doorgaande (vracht)autoverkeer centraal. Het project is onderverdeeld in de volgende fasen.

Fase 1a

  • Reconstructie van het oostelijk deel van de Zuiderzeestraatweg tussen NS-station en het fietspad Vanenburgerallee inclusief verschuiving van de bebouwde kom in westelijke richting en aanleg van een vrijliggend fietspad vanaf de nieuwe komgrens tot aan het fietspad langs de Vanenburgerallee.
  • Het nemen van een verkeersbesluit ten aanzien van het doorgaande (sluip)verkeer op de Arlersteeg en de Stenenkamerseweg.

Fase 1b

  • Reconstructie van het westelijk deel van de Zuiderzeestraatweg en de Waterweg tot en met de kruising met de Hoornsdam.

Fase 2

  • Reconstructie van de route van en naar Ermelo via de Waterweg (noordelijk deel vanaf de Zuiderzeestraatweg) en de Kiefveldersteeg (tot splitsing Vanenburgerallee).

Eind vorig jaar is samen met bewoners(groepen) overleg gevoerd over maatregelen op de route tussen de Vanenburgerallee en de kruising Hoornsdam/Waterweg (= fase 1b). In de uiteindelijke plannen worden de Zuiderzeestraatweg en Waterweg op dit deel verbeterd: de klinkers worden vervangen door (stiller) asfalt en de kruisingen worden verhoogd aangelegd met bijzondere aandacht voor de veiligheid van overstekende fietsers en voetgangers. Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel en een bedrag van bijna € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Daarnaast is er ook geld beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de plannen voor fase 2.

Meer informatie

Begin oktober 2017 hebben de bewoners van Steenenkamer een brief ontvangen met de laatste stand van zaken. Bent u ook geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen over het project Verkeer Steenenkamer, dan verwijzen wij u naar de bewonersbrief op www.putten.nl/steenenkamer.

Uitgelicht