Ontwikkelingen rondom project Stationsstraat

Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereidingen van het project Stationsstraat voor het afwaarderen en verkeersluw maken van deze (nu nog) doorgaande verkeersroute. Helaas zijn er wat vertragingen ontstaan door onvoorziene omstandigheden in twee projecten die nauw samenhangen met het project Stationsstraat; het project Henslare en het project Fietspad Zuiderzeestraatweg. In dit artikel informeren wij u over de stand van zaken rond de drie projecten.

Project Henslare

Volgens de opgestelde planning en de huidige stand van zaken kan de Henslare in december 2017 voor het verkeer opengesteld worden. Vanaf 14 augustus 2017 zijn de werkzaamheden in de Stationsstraat tussen de Industrieweg en de spoorlijn gestart en worden de aansluitende wegen op de Henslare aangesloten. Ook worden er in de Stationsstraat nog diverse vernieuwingen en wijzigingen aan de nutsleidingen uitgevoerd.

Project Zuiderzeestraatweg

Op dit moment vindt de afronding plaats van het bestemmingsplan (wijzigingsplan) voor de reconstructie van het oostelijk deel van de Zuiderzeestraatweg en de aanleg van een vrij liggend fietspad vanaf de (nieuwe) komingang tot aan de Vanenburgerallee. De aanbesteding en de werkzaamheden starten naar verwachting najaar 2017. De planning is dat het huidige wegdek van de Zuiderzeestraatweg begin 2018 gereconstrueerd kan worden. Gelijktijdige afsluiting van de Stationsstraat (westelijk deel) en de Zuiderzeestraatweg (oostelijk deel) is niet mogelijk.

Project Stationsstraat

Bij de behandeling van de inbreidingsnota in het voorjaar van 2017 heeft de gemeenteraad aangegeven dat het wenselijk is om eerst een gebiedsvisie op te stellen voor de Stationsstraat. Langs de Stationsstraat bevinden zich namelijk meerdere bedrijfspercelen die in de toekomst mogelijk van functie gaan veranderen. Daarnaast zal de verkeersfunctie van de Stationsstraat worden afgewaardeerd. Om deze ontwikkelingen integraal te benaderen is een brede gebiedsvisie gewenst voor de Stationsstraat tussen de Oude Rijksweg en de Industrieweg.

Voor deze studie worden binnenkort offertes gevraagd bij diverse adviesbureaus. Het opstellen van een dergelijke studie zal enkele maanden in beslag nemen. We verwachten dat deze studie in het eerste kwartaal van 2018 in het college behandeld kan worden. Daarna zal de raadscommissie en de raad zich hierover nog uitspreken. Indien de behandeling van het ‘beleidsplan Ruimtelijke ordening’ voor de omgeving van de Stationsstraat (oostelijk deel) bestuurlijk is vastgesteld, kan het uitwerkingsplan voor de herinrichting van de Stationsstraat starten. Wij verwachten dat met inzet van burgerparticipatie een gedragen plan ontstaat, zodat de raad uiteindelijk een besluit kan nemen tot aanpassing van dit gedeelte van de Stationsstraat. Op dit moment is nog niet bekend in hoeverre het vernieuwen van de nutsleidingen de start van de uitvoerende werkzaamheden kan vertragen.

Meer informatie

Uiteraard ontvangen alle bewoners en bedrijven van de Stationsstraat nader bericht als er nieuwe ontwikkelingen zijn te melden. Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer J.J. van den Hoek, per e-mail via jjvdhoek@putten.nl, telefonisch via (0341) 359 761, bereikbaar op maandag tot en met donderdag.

Uitgelicht